ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.


شرکت آریا برد الکتریک

سهامی خاص
چند نمونه  از قابلیت های مختلف سیستم صف پرداز شرکت آریا برد الکتریک

سيستم صف پرداز تقابل مشتريان با يکديگر را در يک سازمان يا اداره به صفر مي رساند-

سيستم صف پرداز صرفه جویی در وقت و زمان مشتري را به حداقل مي رساند-

سيستم امکان تفکيک يک صف را از صف ديگر امکان پذير مي سازد-

 سيستم به آرامش رواني سرويس دهندگان و سرويس گيرندگان در حد بالايي کمک مي کند
-

-سيستم در پايان هر روز کاري و در پايان هر ماه و به همان نسبت در پايان يک سال کاري مي تواند با ارائه نمودارهايي از تعداد مراجعه کنندگان به آن سازمان يا اداره مديران را مطلع گرداند و نظارت ايشان را به شکل چشم گيري در راه ارتقاء آن سازمان اعمال نمايد
معرفی شرکت

محصولات


RB.co
ARYA BOARD ELECTRIC CO.
ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.
ظ