تاريخچه تاسيس

شركت آريا برد الکتريک (سهامی خاص) با علامت اختصاري RB.CO  طي شماره 178644 در اداره ثبت شركتهاي داخلي در استان تهران به ثبت رسيده است

نام قبلي اين شركت ، برق محاسب بوده كه قدمتش از سال 1367 مي باشد و به لحاظ اخذ گواهي فعاليتهاي صنعتي به شماره 28843/01/الف درزمينه طراحي و مونتاژ  بردهاي الكترونیکی از وزارت صنايع و معادن بالاختيار با علامت اختصاري RB.CO   كه مخفف نام موسسين شركت فوق الذكر مي باشد ثبت گرديده است.

موضوع فعاليت شركت

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از : طراحي و ساخت تجهيزات پزشكي دندانپزشكي و صنعتي و صادرات و واردات و نيز اخذ و اعطاء نمايندگي كارخانجات داخلي يا خارجي  می باشد، تولید سیستم صف پرداز ازمهمترین تولیدات شرکت می باشد.

اهم فعالیت های شرکت

 تحويل پروژه به كارفرما و انتقال تكنولوژي به ايشان جهت توليد انبوه در قالب قرارداد. توليد نمونه آزمايشگاهي محصول مورد نظر كارفرما و پس از اخذ تائيديه نمونه ، توليد انبوه آن توسط شركت آريا برد الکتريک (سهامی خاص) در قالب قرارداد