دوربین درونی
صفحه کلید 4 رقمی دیجیتال جهت نمایش آخرین شماره بلیط از هر سرویس
نشانگر اخذ نوبت
کلید های اخذ نوبت
فرم نقره ای رنگ ثابت کننده صفحه کشویی
ورودی کارت خوان جهت مشتریان هدف
طلق نورانی جهت تبلیغات بانک

صفحه نورانی آرم بانک
صفحه چهار رقمی دیجیتال جهت نمایش آخرین شماره بلیط
از هر سرویس
دوربین درونی
ماژول فینگر پرینت
ورودی کارت خوان جهت مشتریان هدف
طلق نورانی مقعر جهت تبلیغات
ماژول پیام کوتاه جهت سرویس اعطای نوبت از راه دور

صفحه نورانی آرم بانک
صفحه چهار رقمی دیجیتال جهت نمایش آخرین شماره بلیط
از هر سرویس
دوربین درونی
ماژول فینگر پرینت
ورودی کارت خوان جهت مشتریان هدف
طلق نورانی مقعر جهت تبلیغات
ماژول پیام کوتاه جهت سرویس اعطای نوبت از راه دور

چند نمونه از قابلیت های مختلف سیستم صف پرداز شرکت آریا برد الکتریک

سيستم صف پرداز تقابل مشتريان با يکديگر را در يک سازمان يا اداره به صفر مي رساند

سيستم صف پرداز باعث صرفه جویی در وقت و زمان مشتری می شود

سيستم امکان تفکيک يک صف را از صف ديگر امکان پذير مي سازد

 سيستم به آرامش رواني سرويس دهندگان و سرويس گيرندگان در حد بالايي کمک مي کند

سيستم در پايان هر روز کاري و در پايان هر ماه و به همان نسبت در پايان يک سال کاري مي تواند با ارائه نمودارهايي از تعداد مراجعه کنندگان به آن سازمان يا اداره مديران را مطلع گرداند و نظارت ايشان را به شکل چشم گيري در راه ارتقاء آن سازمان اعمال نمايد

سازمانها و ارگانهای طرف قرارداد